ข่าวกิจกรรม » โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
     วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เลา 10.00 น. รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตรการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ท่านนิพันธ์ จำเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.62-1 พ.ค.63 มีผู้ต้องขังชายเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน โดยมหาวิทยาลัยฯได้สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความอนุเคราะห์อาจารย์ วิทยากรที่มีความความรู้ความสามารถ เข้ามาบรรยายให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พึ่งพาตนเองภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับมาทำซ้ำอีก 
ที่มา #ข่าวสนง.#
เผยแพร่ 17 ธ.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
» รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 11 ชิ้น และหน้ากากป้องกันใบหน้าและป้องกันการได้รับเชื้อไวรัส (Face Shield) จำนวน 2,000 ชิ้น
» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20
» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
» โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
» กิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอัลบั้มกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
» โครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2562
» วันดินโลก World Soil Day
» ฟุตซอลชาย/หญิง ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» พิธีเปิดราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาเขตสกลนคร
» โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
» กฐินเมล็ดพันธ์ปอเทืองอัลบั้มกฐินเมล็ดพันธ์ปอเทือง
» งาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» งานบุญกฐิน ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์
» วิ่งเทรล Phanom Sawai Trail 2019
» กิจกรรม big cleaning day
» อบรมเชิงปฏิบัติการ การตีพิมพ์ การเขียนตำรา/หนังสือ
» วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว