ข่าวเด่นวันนี้ » ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕
     ตามที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้สนองงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ ได้กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ จำนวน ๖ รุ่น ดังนี้
๑. หลักสูตรฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๔ วัน )
๒. หลักสูตรฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๒ วัน )
๓. หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๒ วัน)
๔. หลักสูตรฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๒ วัน)
๕. หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๔ วัน)
๖. หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๒ วัน)

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากลิงค์ แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. ประจำปี พ.ศ.2563

แจ้งชำระค่าละทะเบียน แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมโครงการ อพ.สธ. ประจำปี พ.ศ.2563

ติดต่อเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. www.surin.rmuti.ac.th/pgcp
โทร. 081-1016905 ธนภัทร
087-7781901 จักรินทร์

ที่มา #
เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชน ระยะที่ 2
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์
» แบบสำรวจบริบท ปัญหา และความต้องการของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
» ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63
» ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
» ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008