ข่าวเด่นวันนี้ » ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕
     ตามที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้สนองงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ ได้กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ จำนวน ๖ รุ่น ดังนี้
๑. หลักสูตรฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๔ วัน )
๒. หลักสูตรฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๒ วัน )
๓. หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๒ วัน)
๔. หลักสูตรฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๒ วัน)
๕. หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๔ วัน)
๖. หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (หลักสูตร ๒ วัน)

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากลิงค์ แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. ประจำปี พ.ศ.2563

แจ้งชำระค่าละทะเบียน แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมโครงการ อพ.สธ. ประจำปี พ.ศ.2563

ติดต่อเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. www.surin.rmuti.ac.th/pgcp
โทร. 081-1016905 ธนภัทร
087-7781901 จักรินทร์

ที่มา #
เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
» ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1
» รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์