ข่าวกิจกรรม » ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
     รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
1.วัน เวลา : วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.ผู้ปฏิบัติ : 2.1 รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รหัส 3ก-181 สังกัด มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.2 พ.ท.เจตนิพิฐ สมบรูณ์วัมนา รหัส 3A-095 สังกัดกองทัพภาคที่2 กระทรวงกลาโหม
3. การปฏิบัติ : ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาลำคลองรอบเกาะเสด็จประพาส ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
4.ผลการปฏิบัติ: ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 156 คน นักศึกษาวิชาทหาร 150 นาย ร่วมกันพัฒนาบริเวณเกาะเสด็จประพาส ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นและปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่เรียบร้อย
5. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี
6. ความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการ ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#บริหารงงคบ#สนง
เผยแพร่ 13 ต.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
» กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
» พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม
» พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม 2563
» ประมวลภาพกิจกรรม Run For Care at Surin 2020 อัลบั้มที่ 3
» ประมวลภาพกิจกรรม Run For Care at Surin 2020 อัลบั้มที่ 2
» ประมวลภาพกิจกรรม Run For Care at Surin 2020 อัลบั้มที่ 1
» ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนขาวไทยทุกหมู่เหล่า
» พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง
» ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานแข่งขับวิ่ง พนมสวายเทรล ตะลุยป่า ฝ่าเหมืองหิน
» ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปกรรมสุรินทร์ ครั้งที่ 6 ณ อาคารแสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสุรินทร์
» ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนขาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
» นุ่งผ้าไหม ใส่บาตรข้าวหอมมะลิ”เป็นประจำทุกวันเสาร์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
» การอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
» พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตำปูง โครงการภูมิปัญญาทอผ้าไหมนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม
» ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
» พิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน อัลบั้มที่ 2
» พิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน อัลบั้มที่ 1
» พิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน
» โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 16 ต.ค. 63 ณ วข.สุรินทร์