ข่าวกิจกรรม » ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
     รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
1.วัน เวลา : วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.ผู้ปฏิบัติ : 2.1 รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รหัส 3ก-181 สังกัด มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.2 พ.ท.เจตนิพิฐ สมบรูณ์วัมนา รหัส 3A-095 สังกัดกองทัพภาคที่2 กระทรวงกลาโหม
3. การปฏิบัติ : ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาลำคลองรอบเกาะเสด็จประพาส ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
4.ผลการปฏิบัติ: ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 156 คน นักศึกษาวิชาทหาร 150 นาย ร่วมกันพัฒนาบริเวณเกาะเสด็จประพาส ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นและปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่เรียบร้อย
5. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี
6. ความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการ ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#บริหารงงคบ#สนง
เผยแพร่ 13 ต.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20
» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
» โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
» กิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอัลบั้มกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
» โครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2562
» วันดินโลก World Soil Day
» ฟุตซอลชาย/หญิง ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» พิธีเปิดราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาเขตสกลนคร
» โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
» กฐินเมล็ดพันธ์ปอเทืองอัลบั้มกฐินเมล็ดพันธ์ปอเทือง
» งาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» งานบุญกฐิน ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์
» วิ่งเทรล Phanom Sawai Trail 2019
» กิจกรรม big cleaning day
» อบรมเชิงปฏิบัติการ การตีพิมพ์ การเขียนตำรา/หนังสือ
» วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
» การประชุมคณะกรรมการคณบดี 11 คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
» ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร