ข่าวกิจกรรม » โครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
     วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ Robinson Lifestyle Center Surin ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน และให้เกียรติมอบเงินรางวัล ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้แข่งขันการประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ เละเดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาลัยฯ 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 1 ต.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
» การประชุมคณะกรรมการคณบดี 11 คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
» ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
» การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
» การแข่งขันกีฬาโกดกงเกมส์ 2019
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ วัฒนคุณาธร
» เปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
» โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
» โครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
» ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
» มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษา บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานี ที่ประสบภัยน้ำท่วม
» พิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Research and Innovation for Sustainable Development
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Research and Innovation for Sustainable Development
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Research and Innovation for Sustainable Development
» ขอแสดงความยินดี กับสาขาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย วข.สุรินทร์ คว้า 4 รางวัลการประกวดในงาน “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2”
» แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์กับมหาวิทยาลัยพระตะบอง
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 อัลบั้ม 4
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 อัลบั้ม 3