ข่าวเด่นวันนี้ » ขอเชิญชวนบุคคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมโครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
     ขอเชิญชวนบุคคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมโครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน ในวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 - 17.00 น.ณ Robinson Lifestyle Center Surin

ภายในงานมีการประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. , ปวส. และอุดมศึกษา
- ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย ใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย ใบประกาศนียบัตร

เเละเดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาลัยฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/RMUTIEsanSurin 
ที่มา #
เผยแพร่ 24 ก.ย. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชน ระยะที่ 2
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์
» แบบสำรวจบริบท ปัญหา และความต้องการของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
» ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63
» ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
» ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008