ข่าวเด่นวันนี้ » ขอเชิญชวนบุคคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมโครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
     ขอเชิญชวนบุคคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมโครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน ในวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 - 17.00 น.ณ Robinson Lifestyle Center Surin

ภายในงานมีการประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. , ปวส. และอุดมศึกษา
- ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย ใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย ใบประกาศนียบัตร

เเละเดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาลัยฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/RMUTIEsanSurin 
ที่มา #
เผยแพร่ 24 ก.ย. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาเทนนิส
» เชิญชวน ร่วมงาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
» กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
» เปิดรับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษางานภูมิทัศน์เพื่อท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน(TE) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์