ข่าวการศึกษา » เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง และ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ที่มา #
เผยแพร่ 16 ก.ย. 2019
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศรับสมัครภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 »» DownLoad File
2. ใบสมัคร »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» คู่มือนักศึกษา 2563
» ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ4
» กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ3
» ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียน ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ TCAS รอบ ๒
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS 63
» ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
» หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 9
» มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8
» มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7
» หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 6
» หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 5
» มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 4
» มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 3
» มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2
» หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )