ข่าวรับสมัครงาน » การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา ๑.ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาภาษาศาสตร์ ๒.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๓.ตำแหน่งวิศวกรโยธา 
ที่มา #
เผยแพร่ 28 ส.ค. 2019
เอกสารแนบดังนี้
1. »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวรับสมัครงาน


» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ตำแหน่งพนักงานทั่้วไป วุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๓ อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สนับสนุน)ตำแหน่งพนักงานทั่วไป วุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในาถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา