ข่าวIT » เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ผ่านระบบ Firawall ทดแทนของเดิมที่ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ โดยสามารถเข้าใช้งานด้วย User และ Pass ของระบบบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ต เดิมได้ ทันที และสามารถสมัครเข้าใช้งานด้วยตนเองได้ทางเว็ปไซต์ http://www.rmuti.ac.th/network/services/regis หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการการศึกษา โทรเบอร์ภายใน 1400 หรือ 082-1278654 (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย วิทยาเขตสุรินทร์) 
ที่มา #
เผยแพร่ 21 มิ.ย. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวIT