ข่าวเด่นวันนี้ » (ขยายเวลา) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
     (ขยายเวลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ออกไปเป็นวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2561
     ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 085-660-3080

ที่มา #ข่าวการศึกษา#
เผยแพร่ 6 พ.ย. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศขยายเวลารับสมัคร »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 7
» รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาหัวใจอินทรีย์"
» เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ ติดต่อรับ...หัวเชื้อน้ำหมักจาวปลวก และ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์