ข่าวเด่นวันนี้ » โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
     โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ วันพธุ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้ามหาวิทยําลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยําเขตสุรินทร์
ดาวห์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1yXJjFMNDhdoKol0WxUt7a42ORloY0CNH 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 25 ต.ค. 2018
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 The 10th Rajamangala Surin National Conference (10th RSNC)
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์