ข่าวเด่นวันนี้ » เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561เฉพาะกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อ ระดับปริญญาตรี
     เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (เฉพาะกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต่อ ระดับปริญญาตรี )
รอบที่ 3 การรับตรงร่วม ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร
รับสมัคร 9 -19พ.ค.61
ชำระเงิน 9-20 พ.ค 61
ยืนยันสิทธิ์การสอบ (Clearing House) 1-3 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อ 5 มิ.ย. 61
สอบสัมภาษณ์ 11 มิ.ย. 61
ประกาศผล 12 มิ.ย. 61
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัว 16-17 มิ.ย. 61

รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ โดยมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามวิธีของมหาวิทยาลัย
รับสมัคร / ชำระเงิน 17-30 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อ 1 มิ.ย. 61
สอบสัมภาษณ์ 5 มิ.ย. 61
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 61
ยืนยันสิทธิ์การสอบ (Clearing House) 12-14 มิ.ย.61
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 15 มิ.ย. 61
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัว 16-17 มิ.ย. 61

ระบบรับตรงเฉพาะกลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ปวช. เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
กลุ่ม ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 60
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0856603080 
ที่มา #
เผยแพร่ 16 พ.ค. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 Thai University Central Admission System (TCAS) »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาหัวใจอินทรีย์"
» เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ ติดต่อรับ...หัวเชื้อน้ำหมักจาวปลวก และ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์