ข่าวเด่นวันนี้ » ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ (9th RSNC & 1st RSIC)
     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 The 9th RajamangalaSurin National Conference และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 and The 1st Rajamangala Surin International Conference (9th RSNC & 1st RSIC)
“เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” “Academic Network Bridge through Research” ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
กิจกรรมและกำหนดการ
- เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) วันที่ 17 มิถุนายน 2561
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน วันที่ 18-30 มิถุนายน 2561
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไข ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 15 กรกฏาคม 2561
- ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ วันที่ 16 กรกฏาคม 2561
- ชำระเงินค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน วันที่ 17 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2561
- นำเสนอในงานประชุมวิชาการ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561

ที่มา #
เผยแพร่ 27 ก.พ. 2018
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 The 10th Rajamangala Surin National Conference (10th RSNC)
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์