ข่าวเด่นวันนี้ » โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนนักศึกษาที่จะสำเร็จในหลักสูตร 3 ปีครึ่ง เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะสำเร็จในหลักสูตร 3 ปีครึ่ง ชำระเงินค่าปัจฉิมนิเทศจำนวน 200 บาท ณ แผนกงานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่มา #ข่าวการศึกษา#
เผยแพร่ 15 ม.ค. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 The 10th Rajamangala Surin National Conference (10th RSNC)
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์