ข่าวเด่นวันนี้ » งานฉลองครบรอบ 90 ปีเกษตรสุรินทร์
     ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ป้ัจจุบันทุกท่าน ทุกรุ่น ร่วมงานฉลองครบรอบ 90 ปีเกษตรสุรินทร์ ในวัน เสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดการติดต่อประสานงานที่แนบมาพร้อมนี้ 
ที่มา #ข่าวประชาสัมพันธ์#
เผยแพร่ 10 ม.ค. 2018
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ประกาศการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
» ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ (9th RSNC & 1st RSIC)
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์