ข่าวเด่นวันนี้ » งานฉลองครบรอบ 90 ปีเกษตรสุรินทร์
     ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ป้ัจจุบันทุกท่าน ทุกรุ่น ร่วมงานฉลองครบรอบ 90 ปีเกษตรสุรินทร์ ในวัน เสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดการติดต่อประสานงานที่แนบมาพร้อมนี้ 
ที่มา #ข่าวประชาสัมพันธ์#
เผยแพร่ 10 ม.ค. 2018
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียน การสอน (TE)
» การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3
» ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้งานทุกท่านอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual reference Library
» โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
» งานฉลองครบรอบ 90 ปีเกษตรสุรินทร์
» รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11
» ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6
» การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์