ข่าวเด่นวันนี้ » ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6
     ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6 เกษตรอินทรีย์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำพาศาสตร์พอเพียง ระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


******* และ ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

- การประกวดร้องเพลง "ไทยลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์" ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
- การประกวดวงดนตรี "โฟล์คซอง" ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
- การประกวดวงดนตรี "ราชมงคลสุรินทร์ Music Contest 2018" ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

อีกทั้งยังมี
- การประกวดส้มตำลีลา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
- การแข่งขันจัดสวนหย่อมกลางแจ้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- โครงการมหกรรมไหมราชมงคล จากเส้นใยสู่แพรภัณฑ์

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่
ดาวน์โหลด
หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 094-4685952


ที่มา #คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี#
เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2017
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาหัวใจอินทรีย์"
» ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ ๒ และภาคฤดูร้อน
» เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ ติดต่อรับ...หัวเชื้อน้ำหมักจาวปลวก และ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
» ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์