***หมายเหตุ*"> การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
***หมายเหตุ*" />
ข่าวเด่นวันนี้ » การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
     ***หมายเหตุ***
1. รายละเอียดระเบียบการแข่งขันเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
2. สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ได้ที่เว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (www.surin.rmuti.ac.th) หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ กรอกใบสมัคร

ที่มา #
เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2017
เอกสารแนบดังนี้
1. แบบตอบรับ ทักษะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 »» DownLoad File
2. กำหนดการแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 3 »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ประกาศการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
» ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ (9th RSNC & 1st RSIC)
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์