***หมายเหตุ*"> การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
***หมายเหตุ*" />
ข่าวเด่นวันนี้ » การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
     ***หมายเหตุ***
1. รายละเอียดระเบียบการแข่งขันเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
2. สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ได้ที่เว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (www.surin.rmuti.ac.th) หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ กรอกใบสมัคร

ที่มา #
เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2017
เอกสารแนบดังนี้
1. แบบตอบรับ ทักษะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 »» DownLoad File
2. กำหนดการแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 3 »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียน การสอน (TE)
» การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3
» ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้งานทุกท่านอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual reference Library
» โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
» งานฉลองครบรอบ 90 ปีเกษตรสุรินทร์
» รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11
» ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6
» การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์