ข่าวเด่นวันนี้ » เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดตดังต่อไปนี้

1. รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี

2.รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ต่อเนื่อง ระบบสิทธิพิเศษ
ที่มา #ข่าวการศึกษา#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี#คณะเทคโนโลยีการจัดการ#
เผยแพร่ 10 ต.ค. 2017
เอกสารแนบดังนี้
1. คู่มือ TCAS »» DownLoad File
2. ประกาศรับสมัครระบบ TCAS »» DownLoad File
3. ประกาศรับสมัคร »» DownLoad File
4. ใบสมัคร »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาหัวใจอินทรีย์"
» เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ ติดต่อรับ...หัวเชื้อน้ำหมักจาวปลวก และ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์