ข่าวเด่นวันนี้ » ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560
     ขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา ปิตรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี#
เผยแพร่ 21 ก.ย. 2017
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» โครงการจัดนิทรรศการและการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
» กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 1/2560
» การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
» การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 35 สะเร็นเกมส์
» สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑๓
» การประชุมวิชาการระดับชาติ Inovation Technology Conference 2017 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ครั้งที่ 1
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์