ข่าวกิจกรรม » งานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารอรับเสด็จ โอกาสนี้ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และโครงการในดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของโครงการเกษตรอทิตยาทร อุโมงค์มหัศจรรย์การเรียนรู้โครงการเกษตรอทิตยาทร การจำลองการเลี้ยงปลาในนาข้าว และไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม workshop และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการเกษตรอทิตยาทร และบูธร้านค้าของดีจังหวัดสุรินทร์
โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม workshop การจัดสวนในขวดแก้ว การปลูกกล้วยไม้บนขอนไม้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักศึกษาการจัดงานมหัศจรรย์ความเกษตรสุรินทร์ จะมีไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจ ได้ไปชมงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าของโครงการเกษตรอทิตยาทรและของดีจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้ง เชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ โครงการเกษตรอทิตยาทร ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#บริหารงงคบ#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี#
เผยแพร่ 18 ก.ย. 2017
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
» พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
» บริษัทเอสซุปเปอร์ เคเบิลได้นำตัวอย่างชนิดตัวนำสายไฟฟ้า มอบให้ทางสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยมีหัวหน้าสาขาเป็นผู้รับมอบ
» งานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์
» การบรรยายพิเศษเรื่อง สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท
» การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 35
» สุรินทร์รวมพลังจัดการศึกษา พัฒนาคนสุรินทร์ เพื่อเปิดโลกอาชีพ และการมีงานทำ
» รับฟังการชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» จัดซุ้มจำลองรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการสวนของขวัญ การปลูกกล้วยไม้บนขอนไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว ณ ซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
» พิธีบวงสถานที่สร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดสุรินทร์
» เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์
» พิธีเปิดงาน วันรณรงค์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิ์ที่ภาพมันสำปะหลังเพื่อส่งออก /กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ /โครงการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุริ
» ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้างสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
» ปลูกวันแม่ เพื่อถวายพ่อ
» โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices)
» รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวสกลนคร
» นักศึกษาจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจเตรียมดินและบรรจุดินลงถุงปลูกดอกดาวเรือง
» นักศึกษาจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจเตรียมดินและบรรจุดินลงถุงปลูกดอกดาวเรือง
» การประชุมการดำเนินการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan)