ข่าวเด่นวันนี้ » เปิดระบบประเมินการสอน (Training Evaluation System) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการการศึกษา ได้ดำเนินการเปิดระบบประเมินการสอน (TE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ถึง 13 ตุลาคม 2560 และขอให้คณะดำเนินการแจ้งให้ สาขาวิชา อาจารย์ และนักศึกษาทราบ
เพื่อเข้าดำเนินการประเมินการเรียนการสอนในระบบ นักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาและไม่ประเมินในวิชาที่ได้ลงทะเบียน จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในวิชาที่ยังไม่ดำเนินการประเมิน
มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่
- นางสาวทิพย์สุดา คำแฝง ผู้ดูแลระบบคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 044-153062 ต่อ 2010
- นางสาวพรรณัฎฎา สุขเต็ม ผู้ดูแลระบบคณะเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-153062 ต่อ 3020
- นายธนพล เริ่มปลูก ผู้ดูแลระบบวิทยาเขตสุรินทร์ โทร. 044-153062 ต่อ 1400

ที่มา #ข่าวการศึกษา#
เผยแพร่ 4 ก.ย. 2017
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเพื่อการศึกษา มันส์..เพื่อพี่ มันนี่..เพื่อน้อง ปีที่ 3
» กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียน การสอน (TE)
» โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์