ข่าวเด่นวันนี้ » คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำหน่าย ดอกดาวเรือง
     คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำหน่าย ดอกดาวเรือง โดยงานฟาร์ม แผนกไม้ดอก สาขาวิชาพืชศาสตร์
1. ขายต้นกล้า อายุ 15-20 วัน ขายเป็นถาด (1 ถาด มีต้นกล้า 104 ต้น) ราคาถาดละ 500 บาท
2. ขายต้นดาวเรือง (ในถุงพลาสติกต้นโตแล้ว) - อายุ 20-30 วัน ราคาต้นละ 15-20 บาท - อายุ 45 วันขึ้นไป ราคาต้นละ 25 บาท

หมายเหตุ
- ราคาขึ้นอยู่กับสภาพของต้นดาวเรือง
- ราคาไม่รวมค่าขนส่ง
สนใจติดต่อ
- ผศ.ศิริพร มุลาลินน์ โทร. 081-2828948
- คุณสายฝน บรรลือทรัพย์ โทร. 089-4210707
(ปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย)

ที่มา #คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี#
เผยแพร่ 19 ก.ค. 2017
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเพื่อการศึกษา มันส์..เพื่อพี่ มันนี่..เพื่อน้อง ปีที่ 3
» กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียน การสอน (TE)
» โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์