ข่าวเด่นวันนี้ » ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เล็งเห็นความสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของแก่ประชาชน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร ตามนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสร้างความตระหนักในปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จึงขอประกาศให้ผู้ที่สัญจรภายในวิทยาเขตสุรินทร์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ทราบ และถือปฏิบัติ โดยผู้ขับขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย เริ่ม 3 กรกฎาคม 2560 นี้นะครับ 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 9 มิ.ย. 2017
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเพื่อการศึกษา มันส์..เพื่อพี่ มันนี่..เพื่อน้อง ปีที่ 3
» กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียน การสอน (TE)
» โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์