ข่าวห้องสมุด » คู่มือแนะนำการใช้ OPAC ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
     แนะนำคู่มือการใช้ OPAC เช่น คู่มือ OPAC ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ คู่มือการจองทรัพยาการ คู่มือการสมัครท คู่มือการยืมต่อทรัพยา และคู่มือสืบค้นทรัพยาการผ่าน OPAC 
ที่มา
เผยแพร่ 17 ก.พ. 2016
เอกสารแนบดังนี้
1. คู่มือแนะนำการใช้ OPAC »» DownLoad File
2. คู่มือ การจองทรัพยาการผ่าน OPAC »» DownLoad File
3. คู่มือ การสมัครทรัพยาการผ่าน OPAC »» DownLoad File
4. คู่มือ การยืมต่อทรัพยาการผ่าน OPAC »» DownLoad File
5. คู่มือ สืบค้นทรัพยาการผ่าน OPAC »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวห้องสมุด


» คู่มือแนะนำการใช้ OPAC ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
» งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
» ขอเชิญร่วมส่งบทความนิพนธ์ต้นฉบับ บทความนิพนธ์ปริทัศน์ และบทความฟื้นฟูวิชาการ เกี่ยวกับเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและสหวิชาชีพด้านสุขภาพ
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม
» 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
» วันต่อต้านยาเสพติดโลก
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน
» องค์กรด้านเวลาโลกเตรียมเพิ่มเวลา 1 วินาที
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม
» ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558