ข่าวห้องสมุด » งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
     ขอความร่วมมือกับผู้ใช้บริการทุกท่าน งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุดขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
ที่มา
เผยแพร่ 17 ก.ค. 2015
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวห้องสมุด


» คู่มือแนะนำการใช้ OPAC ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
» งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
» ขอเชิญร่วมส่งบทความนิพนธ์ต้นฉบับ บทความนิพนธ์ปริทัศน์ และบทความฟื้นฟูวิชาการ เกี่ยวกับเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและสหวิชาชีพด้านสุขภาพ
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม
» 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
» วันต่อต้านยาเสพติดโลก
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน
» องค์กรด้านเวลาโลกเตรียมเพิ่มเวลา 1 วินาที
» นิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม
» ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558