จดหมายข่าว » บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

ที่มา #
เผยแพร่ 2 ส.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดจดหมายข่าว


» มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้ารับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
» แซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ
» มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับเกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ
» บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
» คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
» โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่น 3/62
» ร่วมพิธี "ฮาวปลึงกระแบ็ย" (เรียกขวัญกระบือ) จัดขึ้น ณ บ้านปันรัว ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
» พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกลุ่มเกษตรศาตร์ กระบวนการวิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิจัยและการเผยแพพร่ผลงานวิจัย
» สภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
» พิธีถวายประกาศเชิดชูเกียรติ เมธาจารย์ แด่ พระธรรมโมลี ดร.(ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 โดยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวชน
» โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
» สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน เมษายน 2562
» ผู้บริหาร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินวิ่งปั่นเข้าค่าย WalkRunBike for life 2019
» ผู้บริหาร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2562
» ผู้บริหาร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
» ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบุรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ
» พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
» วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์