แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง ประกวด CSR ชือว่า KFC Community Hero


โครงการประกวดดีๆ จะมาฝากพี่น้องชาวราชมงคล เป็นโครงการประกวด CSR ชือว่า KFC Community Hero เป็นการเขียนโครงการเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทและโอกาสได้รับประทาน KFC ฟรีตลอดทั้งปีครับ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการให้พี่น้องชาวราชมงคลได้ทราบถึงโครงการดีๆ

#ศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่าง

**ส่งโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2559 **

#ข้อมูลจากเพจ KFC Comunity Hero


เอกสารแนบดังนี้
1. >>DownLoad File


โดย : แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 13 ตุลาคม 2559
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064