• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อบที่ ๑ TCAS (Portfolio)

2021-02-18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ดาวน์โหลด
1. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>DownLoad File
2. เอกสารแนบท้าย ประกาศรายชื่อ >>DownLoad File