• tha
  • eng
๏ปฟ
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2018-09-26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 9 พฤศจิกายน 2561
???? ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 9พฤศจิกายน 2561 ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 085-660-3080
ดาวน์โหลด
1. ประกาศมหาวิทยาลัย >>DownLoad File