• tha
  • eng
๏ปฟ
  • ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

15
ส.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงอาคารพืชศาสตร์
15
ส.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซึื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในงานห้องสมุด
02
ส.ค.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
31
ก.ค.
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒
28
ก.ค.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
28
ก.ค.
พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
26
ก.ค.
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
25
ก.ค.
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต
20
ก.ค.
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต และ พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
19
ก.ค.
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
18
ก.ค.
มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง พ.ศ. 2562
12
ก.ค.
ประกาศจัดหาผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
12
ก.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการศึกษา จำนวน 16 รายการ
12
ก.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการศึกษา 3 รายการ
12
ก.ค.
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
11
ก.ค.
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ งดการเรียนการสอน วันที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2562
11
ก.ค.
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11
ก.ค.
ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปีการศึกษา 2562
26
มิ.ย.
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดบูทนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์
25
มิ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดงเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2562
25
มิ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรมประจำปี 2562
25
มิ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ซ่อมแซมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับหมายเลขครุภัณฑ์ 2260-2106-072-090-1(1)
24
มิ.ย.
โครงการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
21
มิ.ย.
เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
21
มิ.ย.
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
11
มิ.ย.
ผู้บริหาร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
11
มิ.ย.
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
10
มิ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
10
มิ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุการศึกษา คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1700 เล่ม
10
มิ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำกระเป๋า เพื่อดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
07
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
07
มิ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งถานที่เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
31
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศงานบริการการศึกษา
31
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคาซื้้อวัสดุก่อสร้างใช้แล้วหมดไปเพื่อซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์งานบริการการศึกษา
29
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการแนะแนวการศึกษา
29
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศให้ใช้งานได้ตามปกติ ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
29
พ.ค.
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๓(รับตรงร่วมกัน)
28
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการศึกษา 15 รายการ 1705 บาท
28
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5800 บาท
24
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง 2 รายการ
21
พ.ค.
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านตัวอย่างพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั้งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติ
21
พ.ค.
วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
21
พ.ค.
งานเดินวิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 18
21
พ.ค.
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ จำนวน 910 ต้น
13
พ.ค.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS) รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน
07
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซึื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและการแพทย์ จำนวน 37 รายการ
07
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำและประตูอาคารกิจกรรมนักศึกษา 10 รายการ
07
พ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึื้อวัสดุการศึษาเพื่อใช้บริการนักศึกษาและบุคลากร 21 รายการ
03
พ.ค.
ร่วมถวายภัตตาหารเพล
02
พ.ค.
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้
30
เม.ย.
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ม.6) TCAS รอบ 2 QUOTA
19
เม.ย.
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๒ TCAS (QUOTA
19
เม.ย.
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2562
10
เม.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อจัดโครงการประเพณีไทยประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562
06
เม.ย.
รายชื่อสอบสัมภาษณ์ TCAS.
02
เม.ย.
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
02
เม.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ไป-กลับสุรินทร์-สมุทรปราการ
02
เม.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่่นๆเพื่อดำเนินโครงการประเพณีไทยสงกรานต์
02
เม.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายภาพโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
28
มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
27
มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
27
มี.ค.
ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้้นห้อง ระบบไฟฟ้าแบละระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
27
มี.ค.
ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานที่โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2561
26
มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการศึกษา 21 รายการ
21
มี.ค.
เรื่องพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
21
มี.ค.
ประกาศเรื่อง การเลื่อนปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
20
มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 17 รายการ
20
มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายใยแก้วนำแสง
20
มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โครงการ Run for care surin
20
มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ Run for care surin
19
มี.ค.
พีธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
18
มี.ค.
ภาพการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 2019 อัลบัมภาพ 1
18
มี.ค.
ภาพการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 2019 อัลบัมภาพ 2
18
มี.ค.
ภาพการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 2019 อัลบัมภาพ 3
18
มี.ค.
ภาพการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 2019 อัลบัมภาพ 4
22
ก.พ.
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
18
ก.พ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการศึกษา 20 รายการ
14
ก.พ.
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสิทธิพิเศษ ปี2562
12
ก.พ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซึ้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ
12
ก.พ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง 1 รายการ
08
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ
06
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๑ PORTFOLIO
14
ม.ค.
ถอนชื่อออกจากงานทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
28
ธ.ค.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
21
ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
21
ธ.ค.
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
19
ธ.ค.
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์
26
พ.ย.
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
21
พ.ย.
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง เพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับราชอาณาจักรกัมพูชา
21
พ.ย.
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง
13
พ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบกิจกรรมจิตอาสา 1 งาน
13
พ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา 1 งาน
13
พ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ
13
พ.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ
09
พ.ย.
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 7 รายการ
28
ส.ค.
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
15
มิ.ย.
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
12
มิ.ย.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 3 ?รอบรับตรงร่วมกัน
12
มิ.ย.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 4 การรับตรง
08
มิ.ย.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ?รอบรับตรงร่วมกัน
04
มิ.ย.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับตรง
30
พ.ค.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ ๓)
11
พ.ค.
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒
08
พ.ค.
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ?รอบรับตรงร่วมกัน
24
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (TCAS) รอบที่ 2 การรับสมัครโควต้าแบบเขตพื้นที่
20
เม.ย.
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560
19
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 2
03
เม.ย.
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒
30
มี.ค.
รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
02
มี.ค.
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง
27
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
27
ก.พ.
ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
13
ก.พ.
ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
09
ก.พ.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
08
ม.ค.
ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
04
ม.ค.
ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
14
ธ.ค.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
29
พ.ย.
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560
24
พ.ย.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
17
พ.ย.
ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
27
ต.ค.
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560
21
ก.ย.
ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
18
ก.ย.
งานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์
15
ก.ย.
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
13
ก.ย.
รับฟังการชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13
ก.ย.
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 35
13
ก.ย.
การแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
24
ส.ค.
ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560
16
ส.ค.
โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices)
16
ส.ค.
ปลูกวันแม่ เพื่อถวายพ่อ
16
ส.ค.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้างสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
02
ส.ค.
ผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู รำลึกบูรพจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
02
ส.ค.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
02
ส.ค.
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
02
ส.ค.
รับมอบเสื้อพระราชทาน
02
ส.ค.
วางพวงมาลา พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์
02
ส.ค.
พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
02
ส.ค.
นักศึกษาร่วมผสมดินเพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ปลูกวันแม่...เพื่อถวายพ่อ
02
ส.ค.
บรรจุดินใส่ถุงเพาะกล้าดาวเรือง 1 สิงหาคม 2560
26
ก.ค.
กิจกรรม 18,999 ดอกไม้จันทร์ ส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย ของวันที่ 26 กรกฏาคม 2560
26
ก.ค.
การประกวด RMUTI SURIN FRESHY NIGHT 2017
21
ก.ค.
18,999 ดอกไม้จันทร์ ส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย วันที่ 20 กรกฏาคม 2560
21
ก.ค.
ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
21
ก.ค.
18,999 ดอกไม้จันทร์ ส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย วันที่ 21 กรกฏาคม 2560
21
ก.ค.
กิจกรรมทำดี บริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
21
ก.ค.
โครงการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม
17
ก.ค.
กิจกรรม 18,999 ดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จสวรรคาลัย
13
ก.ค.
ผลการพิจารณาการยื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
03
ก.ค.
โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใน มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
28
มิ.ย.
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
28
มิ.ย.
ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมเชียร์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ หอพักนักศึกษา เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน
21
มิ.ย.
นักศึกษารหัส 60 สามารถตรวจสอบและแก้ไขประวัติทะเบียนนักศึกษา
21
มิ.ย.
ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
21
มิ.ย.
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
21
มิ.ย.
โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
12
มิ.ย.
การประชุมแนวทางการจัดกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
12
มิ.ย.
ร่วมปลูกต้นคูณ ต้นชัยพฤกษ์แดง และต้นกันเกรา
09
มิ.ย.
ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
30
พ.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19
พ.ค.
ประกาศจัดการเรียนการสอนชดเชย
09
พ.ค.
ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
09
พ.ค.
ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
02
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 13
02
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 14
02
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 15
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 1
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 2
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 3
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 4
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 5
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 6
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 8
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 9
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 10
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 11
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 12
27
เม.ย.
ประกาศเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
18
เม.ย.
ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2560
03
เม.ย.
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
03
เม.ย.
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์วันที่ 30 มีนาคม 2560
03
เม.ย.
กราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
03
เม.ย.
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 อัลบั้ม 5
03
เม.ย.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
03
เม.ย.
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
03
เม.ย.
การประกวดกองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์
03
เม.ย.
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โกดกงเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2559
31
มี.ค.
พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30
23
มี.ค.
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 อัลบั้ม 4
22
มี.ค.
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (เช้า) อัลบั้ม 1
22
มี.ค.
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 มี.ค. 60 (เช้า) อัลบั้ม 2
22
มี.ค.
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 อัลบั้ม 3
15
มี.ค.
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30
14
มี.ค.
ซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30
14
มี.ค.
กิจกรรม Big Cleaning Day
07
มี.ค.
การจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาราชมงคลสัมพันธ์ โกดกงเกมส์
01
มี.ค.
การตัดสินงานแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ครั้งที่ 8
22
ก.พ.
การประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ วิทยาเขตสุรินทร์ ในการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559
21
ก.พ.
กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
17
ก.พ.
ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
16
ก.พ.
การแบ่งสี กีฬาราชมงคลสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559