หน้าแรก | บุคลากร | ติดต่อเรา    

หน่วยงานฝ่ายใน มทร. สุรินทร์

•   มทร. สุรินทร์
•   สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
•   งานบริหารทรัพยากร
•   งานบริการการศึกษา
•   คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
•   คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 

เรียนเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ อำนาจละมุนและทุนการศึกษา : ทุนฟรีมีอยู่ทั่วโลก
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ เรียนเชิญ คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาทุกสาขาวิชา รับฟังการบรรยายในหัวข้อ อำนาจละมุนและทุนการศึกษา : ทุนฟรีมีอยู่ทั่วโลก (Governments, Un ...
ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เล็งเห็นความสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของแก่ประชาชน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมด้านความปล ...
รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับกรมขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ...

ข่าวแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices)
โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะเทคโนโลย ...
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2559 ...
มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยมีผลบังคับใช้คู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM) จำนวน ...
 

เว็บไวต์ที่เกี่ยวข้อง

กพร.
   

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

ม. ราชภัฎสุรินทร์
ม. เฉลิมกาญจนา
ม. วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์
มจร.สุรินทร์
 
 
แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 ต่อ 1520 Fax : 044-520764
E - Mail : QA_SURIN@hotmail.com