หน้าแรก | บุคลากร | ติดต่อเรา    

หน่วยงานฝ่ายใน มทร. สุรินทร์

•   มทร. สุรินทร์
•   สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
•   งานบริหารทรัพยากร
•   งานบริการการศึกษา
•   คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
•   คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 

รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าอบรมโครงการ พัฒนาทักษะทางภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารประจำปี พ.ศ. 2560 (Khmer for Communication 2017)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าอบรมโครงการ พัฒนาทักษะทางภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารประจำปี พ.ศ. 2560 (Khmer for Communication 2017) ระหว่ ...
แจ้งทำการปิดปรับปรุง ระบบ ESS วันที่ 27 - 28 พ.ค. 2560
(แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการการศึกษา) ขอแจ้งทำการกำหนดการปิดปรับปรุง ระบบ ESS วันที่ 27 - 28 พ.ค. 2560 ทุกวิทยาเขต เพื่อปรับปรุ่งข้อมูลระบบ ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงาน งดการเข้า ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการปั้นกระดาษเป็น (ตัว) เงิน
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการปั้นกระดาษเป็น (ตัว) เงิน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
จัดโด ...

ข่าวแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2559 ...
มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยมีผลบังคับใช้คู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM) จำนวน ...
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. 2558 ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. จ ...
 

เว็บไวต์ที่เกี่ยวข้อง

กพร.
   

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

ม. ราชภัฎสุรินทร์
ม. เฉลิมกาญจนา
ม. วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์
มจร.สุรินทร์
 
 
แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 ต่อ 1520 Fax : 044-520764
E - Mail : QA_SURIN@hotmail.com