รายชื่อนักกีฬา ส่งหลักฐานและตรวจสอบการชำระเงิน


เปิดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562

3 RUN FOR CARE @ SURIN ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 05.30

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

RUN FOR CARE @ SURIN คืออะไร

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตระหนักถึง การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน ประชาชนของจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อสนองโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชน จัดกิจกรรมเดินวิ่ง “3 RUN FOR CARE @ SURIN” ชิงถ้วย ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

   วัตถุประสงค์

   • เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 35 พรรษา 5 พฤษภาคม 2562

   • เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และสนองโครงการในพระดำริ

   • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนสนใจรักการออกกำลังกายและ ห่างไกลยาเสพติด

   สถานที่-เส้นทาง / จุดเริ่มต้น-เส้นชัย

        เริ่มต้น / เส้นชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

        วิ่ง : บนถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานห้วยเสนง เข้าสู่เส้นทางตามรอยเสด็จประพาส

        เดิน : ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

   ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

        VIP 1,000 บาท

        Half Marathon 21.5 KM. ราคา 500 บาท

        Mini Marathon 10.5 KM. ราคา 400 บาท

        Funrun 5 KM. ราคา 20/50/200 บาท ( *20 / 50 บาท สมัครหน้างานเท่านั้น )

   รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

        วิ่งระยะทาง 21.5 กิโลเมตร ทุกกลุ่มอายุได้รับถ้วยชนะเลิศชาย อันดับ 1-5 / ถ้วยชนะเลิศหญิง

            อันดับ 1-5 เหรียญที่ระลึก เงินรางวัลทุกกลุ่มอายุ ประเภทชายและหญิง

        วิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ทุกกลุ่มได้รับถ้วยชนะเลิศชาย อันดับ 1-5 / ถ้วยชนะเลิศหญิง

            อันดับ 1-5 เหรียญที่ระลึก เงินรางวัลทุกกลุ่มอายุ ประเภทชายและหญิง

        เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทุกกลุ่มได้รับถ้วยชนะเลิศชาย อันดับ 1-5 / ถ้วยชนะเลิศหญิง อันดับ 1- 5

        รางวัลถ้วยประทานขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิ่งชาวไทยเท่านั้น

        รางวัล Over All ระยะ 21 กิโลเมตร ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในกลุ่มอายุ

   ของที่ระลึก

        เสื้อยืดที่ระลึก 1 ตัว (เฉพาะ 21.5 กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตรและ 5 กิโลเมตรที่ชำระเงิน 200 บาท) มอบให้ก่อนการแข่งขันพร้อมเบอร์ติดอก 1 แผ่น

        เหรียญเกียรติยศ เมื่อแข่งขันครบระยะทางและเวลาที่กำหนด

        ประเภท VIP ได้รับโล่ที่ระลึก เสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

   สถานที่รับสมัครและแจกใบสมัคร

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

        โทร. 044-153062 ต่อ 160, 044-520764, 086-3318842 โทรสาร. 044-153064

        หรือที่ www.surin.rmuti.ac.th

        เปิดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562

   หน่วยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

        ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

   ที่พัก !! FREE

        บริการที่พักฟรีภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โทร. 091-014-3889, 085-333-7015, 086-3318842 โทร. 044-153062, โทรสาร 044-153064

        โรงแรมทองธารินทร์ โทร. 044-514281-8

        โรงแรมเพชรเกษม โทร. 044-511274

        โรงแรมเกษมการ์เด้น โทร. 089-625-5777

        โรงแรมมณีโรจน์ โทร. 044-539477-9

        โรงแรมเดอะเกรซ สุรินทร์ 044-512-164

   การเดินทาง

        ทางรถไฟ หัวลำโพงกรุงเทพฯ-สุรินทร์มีทุกวัน ดีเซลราง, รถเร็ว, รถด่วน, และสปริ๊นเตอร์

        รถยนต์โดยสาร หมอชิต กรุงเทพฯ-สุรินทร์ มีทุกวัน ป.1, ป.2 และรถบัสธรรมดา

   ติดต่อสอบถามข้อมูล

        โทร 086-3318842 คุณธนกร

   การชำระเงินค่าสมัคร

        โอนชำระค่าสมัครผ่าน ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
หมายเลขบัญชี 310 - 0 - 80829 - 0

   ขั้นตอนการสัมคร/ ลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศการแข่ง 2 RUN FOR CARE @ SURIN