วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
เวลา 05.00
จำนวนผู้สมัครวิ่ง 4th RUN FOR CARE @ SURIN
ประเภท / รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี อายุ 16-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป รวมทุกรุ่น
VIP 18 18
21 KM 50 74 107 86 317
10 KM 20 106 166 145 129 566
5 KM 35 97 110 110 123 475
นักเรียน / นักศึกษา (5 KM) 610 610
รวม   1986
[ เข้าสู่เว็บไซต์ RUN FOR CARE @ SURIN ] [ ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ]