มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อัปเดตล่าสุด 04/05/2020 14:00

Statistics 621  total views, 3  views today, Your IP: 3.236.15.246

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์
ผู้ติดเชื้อ
9
(เพิ่ม 1 คน) เมื่อ04/04/2020
ระหว่างรักษา
0
กลับบ้าน
8
เสียชีวิต
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อัปเดตล่าสุด 04/5/2020 14:00
ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์
ผู้ติดเชื้อ
9
(เพิ่ม 1 คน) เมื่อ04/04/2020
ระหว่างรักษา
0
กลับบ้าน
8
เสียชีวิต
1
ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

. . .
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
1
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) 21 มี.ค
2
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2 20 มี.ค
3
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 3 21 มี.ค
4
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 4 23 มี.ค
5
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 5 30 มี.ค
6
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 6 30 มี.ค
7
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 3 เม.ษ
8
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 4 เม.ษ
9
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 9 9 เม.ษ
. . .
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
1
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) 21 มี.ค
2
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2 20 มี.ค
3
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 3 21 มี.ค
4
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 4 23 มี.ค
5
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 5 30 มี.ค
6
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 6 30 มี.ค
7
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 3 เม.ษ
7
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 4 เม.ษ
7
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 9 9 เม.ษ
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19
ทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์

ลำดับ
วันที่ตรวจพบ
สัญชาติ
อาชีพ
การติดเชื้อ
สถานะ
เอกสารเกี่ยวข้อง
แหล่งอ้างอิง
1
21 มี.ค. ไทย - มาจากสนามมวยลุมพินี หายแล้ว   ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
2
21 มี.ค. ไทย -มาจากสนามมวยลุมพินี หายแล้ว ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
3
21 มี.ค. ไทย -มาจากสนามมวยลุมพินี หายแล้ว ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
4
24 มี.ค. ไทย - เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศส
หายแล้ว หนังสือแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
5
25 มี.ค. ไทย -เดินทางมาจากพัทยา จังหวัดชลบุรี หายแล้ว หนังสือแถลงการณ์ฉบับที่ 3 ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
6
27 มี.ค. ไทย -เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต หายแล้ว ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
7
30 มี.ค. ไทย - เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ หายแล้ว ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
8
31 มี.ค. ไทย - เดินทางจากพัทยา จังหวัดชลบุรี หายแล้ว ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
9
04 เม.ษ. ไทย - เดินทางจากจังหวัดพัทลุง (รายล่าสุด) เสียชีวิต ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์
ลำดับ
วันที่ตรวจพบ
การติดเชื้อ
สถานะ
1
21 มี.ค. ไทย มาจากสนามมวยลุมพินี หายแล้ว
2
21 มี.ค. ไทย มาจากสนามมวยลุมพินี หายแล้ว
3
21 มี.ค. ไทย มาจากสนามมวยลุมพินี หายแล้ว
4
24 มี.ค. ไทย เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศส
หายแล้ว
5
25 มี.ค. ไทย เดินทางมาจากพัทยา จังหวัดชลบุรี หายแล้ว
6
27 มี.ค. ไทย เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต หายแล้ว
7
30 มี.ค. ไทย เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ หายแล้ว
8
31 มี.ค. ไทย เดินทางจากพัทยา จังหวัดชลบุรี หายแล้ว
9
04 เม.ษ. ไทย เดินทางจากจังหวัดพัทลุง (รายล่าสุด) เสียชีวิต

Knowledge
ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ COVID-19
สายด่วนสู้โควิด-19 จังหวัดสุรินทร์


แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุรินทร์


แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

Timeline การรักษาของผู้ป่วย Covid-19 จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 9 ราย


ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 8.00 น.
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,987 ราย


ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,987 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18 ราย (เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด) รักษาหายแล้ว 2,740 ราย เสียชีวิตรวม 54 ราย
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์มีผู้เดินทางกลับจากต่างจังหวัดจำนวน จำนวน 46,816 ราย- พ้นระยะเฝ้าระวัง 38,219 ราย


แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

สรุปการติดตามเยี่ยมไข้ระดับอำภอ ผ่านโปรแกรม Covid Alert


รายงานการเยี่ยมเคสที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังรายวัน จากโปรแกรม Surin Covid Alert จำนวน 46,816 เคส - คิดเป็น 98.49% - เคสเข้ามาใหม่ 354 เคส
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

ผู้เข้ารับการคัดกรองใน ARI Clinic


แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

เปิดกิจการ อย่างปลอดภัยถูกสุขอนามัย กิจการนั้น ต้องไม่เสี่ยงต่อการแพร่โรค


"สวมหน้ากากอนามัย นั่งรักษาระยะห่าง ช้อนกลางส่วนตัว"
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

กรมการขนส่งทางบก ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท


ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต้องหยุดให้บริการในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2612
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

ด่วนที่สุด! พี่น้องประชาชน "ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต" โปรดติดต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอ


ตรวจสอบคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
- ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้แจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ อสม. และกักตัวอยู่ที่บ้านของท่าน
- ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตให้รายงานตัว ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

คำแนะนำสำหรับผู้รับผิดชอบศาสนสถาน ข้อมูลโดย : กรมอนามัย

รู้หรือไม่


กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ต้องขออนุญาตจาก ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน คือ ปลัดอำเภอ นายอำเภอ แห่งท้องที่ต้นทาง โดยเตรียมเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้
1. หนังสือหรือหลักฐานแสดงถึงความจำเป็นที่ต้องเดินทางในห้วงระหว่าง 22.00-04.00 น.
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
และเมื่อได้รับการอนุญาต ท่านจะได้รับ “หนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน” ไว้เป็นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ จึงให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดสุรินทร์เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- เว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing) โดยอยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
- ห้ามบุคคลชุมนุมกันอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์ จับจริง! "ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว" ตามข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2)


แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

7 ขั้นตอนวิธีล้างมือให้สะอาด


แหล่งอ้างอิง : กรมอนามัย

7 ขั้นตอนวิธีล้างมือให้สะอาด


แหล่งอ้างอิง : กรมอนามัย

ปะชาชนทั่วไปเมื่อไหร่ต้องไปตรวจ .


แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดสุรินทร์

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสุรินทร์
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ


แหล่งอ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

How to...คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติเรื่องควรรู้ COVID-19


แหล่งอ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องควรรู้ COVID-19


แหล่งอ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044-153062 Fax :044-153064